Barcelona Transportes App Consulta el tiempo de llegada
Descargar

Get it on Google Play

Get it on Apps store

Els usuaris de Renfe poden adquirir els abonaments gratuïts dels serveis de Rodalies de Catalunya del segon quadrimestre

rodalies/CAT_Campana.png

Durant tot el seu període de vigència, els usuaris de Renfe poden obtenir els abonaments gratuïts de rodalia i regionals per viatjar entre l'1 de maig i el 31 d’agost.

Nova targeta sense contacte renfe@tu exclusivament per a l’Abonament Recurrent de Rodalia de Barcelona del 2n quadrimestre

Com a novetat, els abonaments recurrents de rodalia de Barcelona es vendran amb suport TSC (targeta sense contacte), en lloc de la banda magnètica com s’ha fet fins al moment. 

El nou format de targeta sense contacte renfe@tu permetrà la càrrega del nou Abonament Recurrent del segon quadrimestre.

Les principals característiques d’aquest nou suport són:

  • Nou suport de validació sense contacte: acostant el nou suport al lector sense contacte i no a la ranura on s’introdueixen els bitllets magnètics actualment. Major fiabilitat.
  • Sense cost d’adquisició del suport.
  • El mateix suport permetrà la recàrrega per als següents Abonaments Recurrents. Es reutilitza.
  • De venda exclusiva en màquines automàtiques.
  • El nou suport renfe@tu s’emetrà exclusivament per a l’Abonament Recurrent del servei de Rodalia de Barcelona

Inclou les línies R1, R2 Nord, R2, R2 Sud, R3 (fins a Sant Quirze de Besora), R4, R7 i R8.

Per tal d’agilitzar l’adquisició dels abonaments i evitar esperes innecessàries, l’adquisició dels abonaments és possible a través de l’app Cercanías Renfe. Per fer-ho, cal que el client hi estigui registrat prèviament.

Abonament Recurrent Serveis Regionals i Rodalia de Tarragona, Girona i Lleida i altres títols de Rodalies de Catalunya

Es manté l’operativa de venda actual sense cap novetat, és a dir, l’Abonament Recurrent per a Serveis Regionals o Rodalia de Tarragona, Girona i Lleida es continuarà emetent en el suport de banda magnètica, com fins ara, i podrà adquirir-se en màquines autovenda i venda presencial en taquilles.

Igualment la resta de títols de Rodalies de Catalunya que estan disponibles per a la seva venda (Bitllet Senzill, Anada i Retorn, Billets Combinats, etc…) es continuaran emetent en suport de banda magnètica.

Per adquirir l’abonament, encara que és gratuït, és necessari dipositar una fiança de 10 euros en el cas dels serveis de Rodalies de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i de 20 euros per a cada servei de Regionals. El pagament amb targeta permetrà la devolució automàtica de la fiança, una vegada que al final del quadrimestre es constati que s’ha complert la condició d’haver realitzat 16 desplaçaments durant aquests quatre mesos.

Per facilitar la comunicació amb els clients, Renfe té en funcionament una línia telefònica específica, 91 919 15 67, per informar d’aquests abonaments gratuïts.

Rodalies